English
Aktuelt > Agenda > Frokostseminar: Frivillig beredskap – omfang, utfordringer og samspill  

Frokostseminar: Frivillig beredskap – omfang, utfordringer og samspill

  
 Sted: Institutt for samfunnsforskning
  
 

Frivillige og politi forbereder til søk og redningsaksjon

Tid: 9. mai kl. 09.00–10.30 (Enkel frokost serveres fra kl. 08.30)
Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo.

Det er fortsatt ledige plasser. Meld deg på her.

Ikke mulighet til å delta? Arrangementet kan følges direkte på nett fra kl. 09.00.

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inviterer til frokostseminar om frivillige organisasjoners rolle i søks- og redningsarbeid.

De siste årene har tilstrømning til norske turistmål og utfordrende værforhold medført en økning i antall oppdrag for den norske redningstjenesten. Frivillige organisasjoner spiller en vesentlig rolle i dette arbeidet, og for å opprettholde beredskapsevnen er det viktig at organisasjonene klarer å rekruttere og mobilisere til søks- og redningsarbeid (SAR-arbeid). Samtidig blir den frivillige beredskapen satt på prøve som følge av et mer restriktivt arbeidsliv, økte krav til de frivilliges kompetanse og urbanisering. Hvordan ser organisasjonene på fremtidens beredskapsutfordringer? Og hvordan opplever de samarbeidet med andre aktører i redningstjenesten?  

På frokostseminaret 9. mai presenteres funn fra to nyere senterstudier om de frivilliges innsats og rolle i landbaserte søk og redningsaksjoner i Norge. Blant spørsmålene som vil belyses, er:

 • Hvor stort er omfanget av de frivilliges innsats i SAR-aksjoner?
 • Hvilke utfordringer står de frivillige organisasjonene overfor når det gjelder rekruttering og mobilisering til SAR-arbeid?
 • Hvordan fungerer samarbeidet mellom de frivillige og politiet, under og mellom SAR-oppdrag?

Program:

 • Velkommen
  Bernard Enjolras, leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
 • Frivilliges innsats i søk og redning – når, hvor og hvem?
  Marte Winsvold, forsker, Institutt for samfunnsforskning
 • Samspillet mellom politi og frivillige i SAR-arbeidet
  Steinar Gjerde, vitenskapelig assistent, Uni Research Rokkansenteret
 • Frivillige organisasjoners rolle i redningstjenesten
  Jon Halvorsen, enhetsleder for redningstjeneste og førstehjelp, Norsk Folkehjelp
 • SAR-samarbeidet fra et politi-perspektiv
  Arve Røtterud, innsatsleder i Oslo politidistrikt
 • Diskusjon og spørsmål fra salen
  Ordstyrer: Kari Steen-Johnsen

Seminaret er åpent for alle, men med begrenset antall plasser. Meld deg på her.