English
Aktuelt > Agenda > Er Norge klar for likestilt foreldreskap?  

Er Norge klar for likestilt foreldreskap?

  
 Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo
  
 

wordcloud

Fortsatt ledige plasser, meld deg på her.

Som første land i verden innførte Norge i 1993 en egen foreldrepermisjon forbeholdt far – fedrekvoten. Ønsket var å styrke fars rolle som omsorgsperson og bidra til likestilling i arbeidslivet. Til tross for fedrekvoten, er det nesten 25 år senere fortsatt forskjeller mellom mor og fars roller som omsorgspersoner og mellom kvinner og menns karrieremuligheter i arbeidslivet. Ellingsæter-utvalget foreslår likedeling av foreldrepermisjonen. Er likedeling svaret – og er Norge klar for det?

Vi inviterer til seminar og spør:

 • Er det på tide at familiepolitikkens «morsfavorisering» reises til debatt? Bør familiepolitikk legge til rette for far og mor som likestilte omsorgspersoner i barnets første år?
   
 • Vil en likestilt foreldrepermisjon bety en urimelig skjevfordeling mellom mor og far i avveiningen mellom restitusjon, amming og tid med babyen?
   
 • Er det rimelig at staten skal kunne gå så langt i å regulere likestilling i den private sfære?
   
 • Bør foreldrepermisjonen bli en individuell rettighet på linje med andre rettigheter?
   
 • Er likestilt foreldrepermisjon nødvendig for likere deltakelse og karrieremuligheter for kvinner og menn i arbeidslivet?

Program:

16:00    Velkommen
Mari Teigen, leder for CORE ved Institutt for samfunnsforskning (ISF)

16:05    Hvorfor likedelt foreldrepermisjon? Bakgrunn og begrunnelser.
Anne Lise Ellingsæter, professor ved UiO og utvalgsleder

16.25    Fører økt fedrekvote og deling av foreldrepermisjon til likestilt
foreldreskap og likestilling i arbeidslivet?
Sigtona Halrynjo, forsker ved ISF og CORE

16.45    Panelsamtale: Er Norge klar for likestilt foreldreskap? Og er likedeling svaret?
Ledes av Jan-Paul Brekke, forsker ved ISF

Du får høre:

 • Anne Lise Ellingsæter, professor og utvalgsleder
 • Runa Opdal Kerr, direktør for arbeidsgiverområdet, Finans Norge
 • Ole Bredesen Nordfjell, seniorrådgiver Reform Ressurssenter
 • Turid Lilleheie, Norsk Kvinnesaksforening

17.30    Spørsmål fra salen

Arrangementet avsluttes med forfriskninger og mingling.

Seminaret er åpent for alle, men med begrenset antall plasser. Henvendelser kan rettes til Christina Stoltenberg.

Les deg opp på relevant forskning fra CORE og ISF her.
Ikke anledning til å være med? Arrangementet streames her.