English
Vi forsker på > Velferd > Publikasjoner  

Publikasjoner (Velferd)

2017:003 Nei til inntektsprøving av barnetrygden
Axel West Pedersen, Liv Johanne Syltevik, Thor Olav Thoresen
2016:024 Innvandrerfamilier med barn med spesielle behov – mødres tilknytning til arbeidslivet
Elena Albertini Früh, Hilde Lidén, Ragnihild Gardsjord, Petra Aden, Lisbeth Gravdal Kvarme
2016:005 Sanksjoner – arbeidslinjas nattside?
Anniken Hagelund, Einar Øverbye, Aksel Hatland, Lars Inge Terum
2015:081 Myndighetspropaganda eller demokratisk arena
Tine Ustad Figenschou, Kjersti Thorbjørnsrud
2015:037 Prestasjonslønn i nye former
Erling Barth, Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum
2015:031 On duty all the time
Lisbeth Gravdal Kvarme, Elena Albertini Früh, Idunn Brekke, Ragnihild Gardsjord, Liv Halvorsrud, Hilde Lidén
2015:006 Nav som lærende organisasjon
Ann-Helén Bay, Eric Breit, Knut Fossestøl, Anne Skevik Grødem, Lars Inge Terum
2013:001 Fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner
Anne Wenche Emblem, Tor Egil Viblemo, Bjørn Brastad, Tor Borgar Hansen, Aase Marthe J. Horrigmo, Karl Henrik Sivesind
2010:004 De norske trygdene
Ann-Helén Bay, Aksel Hatland, Tale Hellevik, Charlotte Koren