English
Vi forsker på > Migrasjon > Publikasjoner  

Publikasjoner (Migrasjon)

2016:012 Programmes for assisted return to Afghanistan, Iraqi Kurdistan, Ethiopia and Kosovo
Synnøve Kristine Nepstad Bendixen, Hilde Lidén, Erlend Paasche, Lovise Aalen, Arne Strand
2016:008 Trusting the welfare state
Elena Albertini Früh, Hilde Lidén, Lisbeth Gravdal Kvarme
2016:024 Innvandrerfamilier med barn med spesielle behov – mødres tilknytning til arbeidslivet
Elena Albertini Früh, Hilde Lidén, Ragnihild Gardsjord, Petra Aden, Lisbeth Gravdal Kvarme
2016:09 "De sa du må"
Hilde Lidén, Cathrine Holst Salvesen
2016:12 Getting out the vote
Johannes Bergh, Dag Arne Christensen, Richard E. Matland
2015:081 Myndighetspropaganda eller demokratisk arena
Tine Ustad Figenschou, Kjersti Thorbjørnsrud
Hearts and roofs :
Monica Five Aarset
2015:031 On duty all the time
Lisbeth Gravdal Kvarme, Elena Albertini Früh, Idunn Brekke, Ragnihild Gardsjord, Liv Halvorsrud, Hilde Lidén
2014:031 Refugee Children
Eugene Guribye, Ketil Eide, Hilde Lidén
2014:006 Gift, men ugift
Anja Bredal, Tone Linn Wærstad
2013:003 Levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere
Hilde Lidén, Ketil Eide, Knut Hidle, Ann-Christin Nilsen, Randi Wærdahl