English
Vi forsker på > Migrasjon  
Migrasjon

Tema: Migrasjon

Migrasjon er et sammensatt forskningsfelt som omfatter både det at mennesker krysser landegrenser og at de etablerer seg i nye land. I tillegg vil de som kommer ofte ha langvarige bånd til hjemlandet og  menneskene derfra. Bevegelsen skaper utfordringer og muligheter for de som reiser og for samfunnene de kommer til. Vi er opptatt av å analysere møtet mellom migrantenes handlinger og deres nye politiske og sosiale omgivelser. Mange innvandrergrupper har nå bodd lenge i Norge. Botiden fører med seg nye spørsmål knyttet til deltakelse, relasjoner mellom minoritet og majoritet og neste generasjons situasjon i det norske samfunnet.

Ved Institutt for samfunnsforskning har vi studert innvandring og inkludering siden slutten av 1960-tallet. Vi har over tid fulgt ankomst, tilpasning og integrasjon av stadig nye grupper. Like stor oppmerksomhet har vært viet utviklingen av migrasjonspolitikken både i Norge og Europa.

Vi studerer en rekke migrasjonstemaer, deriblant arbeid, asyl- og flyktningpolitikk, velferdsstat, integrering, diskriminering, europeisk flyktningrett, irregulær innvandring, den offentlige samtalen på feltet, utdanning, familie, barn og unge.

Migrasjon er per definisjon et internasjonalt fenomen og vi deler data og analyser med partnere i en rekke land. Forskningens internasjonale orientering har også gitt økt oppmerksomhet til migrantenes vedvarende relasjoner til hjemland og den øvrige diaspora.

Hovedtemaene «innvandringsstyring» – «inkludering» – «transnasjonale relasjoner» favner store deler av de pågående migrasjonsprosjekter:

  • Innvandringsstyring handler om ankomst, migrantenes opplevelser, europeiske migrasjonsregimer, regelutvikling og konsekvenser, rettighetsproblematikk, mottakssystemer og retur.
  • Inkludering omfatter blant annet spørsmål rundt deltakelse på arbeidsmarkedet, i utdanning og i politiske prosesser, diskriminering, levekår.
  • Transnasjonale relasjoner omfatter studier av nettverk på tvers av landegrenser og hvordan disse virker innenfor familier, organisasjoner og i sosial medier.

Denne siden administreres av forskningsgruppen Likestilling, inkludering, migrasjon.

Se også temabloggen Migrasjon

[…]Forskere