English
Vi forsker på > Digitale medier  

Vi forsker på

Digitale medier

Publikasjoner

Vis alle publikasjoner

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Digitale medier

Tema: Digitale medier

Digitale medier har de siste 3-4 årene vokst frem som et sentralt forskningstema ved instituttet. Utviklingen har vært drevet av et stadig økende behov for kunnskap om de digitale medienes betydning for politikk, demokrati og offentlig debatt, både nasjonalt og lokalt.  

Hvordan bruker politiske partier og politikere sosiale medier?  Endrer befolkningens politiske engasjement seg som følge av sosiale medier? Hva gjør den digitale offentlige debatten med oss? Hvem dominerer, hvem faller utenfor, og hvilke demokratiske implikasjoner utviklingen?

Forskningen på digitale medier er godt forankret i langvarige forskningsinteresser og kompetanse ved instituttet. Vi har over tid forsket på sivilsamfunn og frivillighet, på demokratisk deltagelse og på partier og valgkamp. Vår ambisjon er dermed å belyse digitale medier fra en politisk og demokratisk synsvinkel, og å kunne forstå konsekvensene av de endringene vi ser, for eksempel med tanke på vilkårene for ytringsfriheten.

I 2014 avslutter vi et treårig prosjekt om konsekvensen av sosiale medier for demokrati og medborgerskap. Dette er et bredt anlagt prosjekt, som har gitt oss muligheten til både å se på konsekvensene av sosiale medier for lokal valgkamp og lokale kandidater, på lokale frivillige organisasjoners bruk av sosiale medier, og på endringer i politiske partiers kommunikasjon. Vi har også hatt et eget delprosjekt om sosiale mediers betydning for å opprettholde og etablere politisk og sosial identitet blant asylsøkere.

I 2013 studerte vi endringer i samfunnsdeltagelse i lys av sosiale medier – i offentlig debatt, i demonstrasjoner og aksjoner og i tradisjonelle frivillige organisasjoner. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse i flere runder, og kan gjennom den si noe om hvordan for eksempel politisk interesse og tillit endrer seg gjennom bruken av sosiale medier. I boken Liker-liker ikke, argumenterer vi for at fremveksten av sosiale medier har ført til en demokratisering av politisk deltagelse i Norge. De unge, og de med lavere utdannelse deltar mer både i debatt og i demonstrasjoner når sosiale medier brukes som kommunikasjonskanal.

I samarbeidsprosjektet «Status for ytringsfriheten» utforsker vi kulturen for ytringer i digitale medier, minoriteters opplevelse av ytringsfrihet i (og utenfor) det digitale offentlige rommet, samt holdninger til privatliv, sensur og overvåkning. I 2013 gjorde vi også en studie som konkluderte med at Twitter endret styrkeforholdet mellom partiene og partilederne under Stortingsvalgkampen i 2012. Å kunne ta i bruk og analysere store mengder digitale data markerte et viktig nytt skritt og en ny metodisk inngang for oss innenfor dette feltet.

[…]Forskere