English
Vi forsker på > Arbeid > Publikasjoner  

Publikasjoner (Arbeid)

2016:024 Trapped in Treatment
Venke Furre Haaland, Anna Aasen Godøy, Ingrid Marie Schaumburg Huitfeldt, Mark E Votruba
2016:024 Innvandrerfamilier med barn med spesielle behov – mødres tilknytning til arbeidslivet
Elena Albertini Früh, Hilde Lidén, Ragnihild Gardsjord, Petra Aden, Lisbeth Gravdal Kvarme
2016:005 Sanksjoner – arbeidslinjas nattside?
Anniken Hagelund, Einar Øverbye, Aksel Hatland, Lars Inge Terum
2016:003 It's Where You Work
Erling Barth, Alex Bryson, James C. Davis, , Richard Freeman
2015:037 Prestasjonslønn i nye former
Erling Barth, Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum
2015:006 Nav som lærende organisasjon
Ann-Helén Bay, Eric Breit, Knut Fossestøl, Anne Skevik Grødem, Lars Inge Terum
2015:003 Forventninger på målstreken
Marit Eline Lervik Christensen, Mari Teigen
2013:076 Fair tax evasion
Erling Barth, Alexander Wright Cappelen, Tone Alm Andreassen
2004:012 Management in Scandinavia
Jette Schramm-Nielsen, Peter Lawrence, Karl Henrik Sivesind