English
Publikasjoner > Tidsskrifter  

Tidsskrifter

Comparative Social Research

CSR_logov4

 

Comparative Social Research

Comparative Social Research (CoSR) er en årbok som presenterer internasjonale utviklingstrekk i forskningsfronten innenfor samfunnsvitenskapene. Den er redigert av Institutt for samfunnsforskning i samarbeid med Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

+ Les mer
Tidsskrift for Samfunnsforskning

TfS201701_cover2

Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) er Norges ledende samfunnsvitenskapelige tidsskrift. Tidsskriftet dekker hele spekteret av norsk samfunnsforskning og publiserer arbeider av høy kvalitet fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, økonomi, historie, medievitenskap og samfunnsgeografi.

+ Les mer
Søkelys på arbeidslivet

SPA-Forside-2016-4web

Søkelys på arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet (Norwegian Journal of Working Life Studies) formidler forskning om arbeidslivet i Norge og Norden. Viktige tema er sysselsetting, lønn, arbeidsforhold, utdanning og forholdet arbeidsliv – familie.

+ Les mer