English
Publikasjoner > Papers > 2016 > 2016:083 Mot en ny skandinavisk velferdsmodell – Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi  

Mot en ny skandinavisk velferdsmodell – Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi


Oslo: Styreseminar i Kirkens bymisjon, 20. april (2016)

Prosjektkobling:

Utkontraktering av skandinaviske velferdssamfunn?