English
Publikasjoner > Doktorgrader  

Doktorgrader

Institutt for samfunnsforskning har som en av sine overordnede oppgaver å styrke rekrutteringen til samfunnsforskning. I praksis betyr dette at vi legger vekt på å rekruttere stipendiater og støtte dem frem til doktorgrad. Nedenfor følger en oversikt over doktorgrader som er avlagt ved instituttet etter 1989. I de aller fleste tilfeller er doktorarbeidet både påbegynt og avsluttet hos oss. I noen tilfeller er avhandlingen enten påbegynt eller avsluttet ved instituttet. Status for dette fremkommer for hver enkelt oppføring i listen under.

Anne Staver (2014)
From right to earned privilege? The development of stricter family immigration rules in Denmark, Norway and the United Kingdom
Doktorgrad fullført 2014, gjennomført ved ISF
Mer

Marjan Nadim (2014)
Forerunners for change: Work and motherhood among second generation immigrants in Norway
Doktorgrad fullført i 2014, gjennomført ved ISF

Anna Aasen Godøy (2014)
Essays on Unemployment, Social Insurance and Labor Market Outcomes
Doktorgrad fullført i 2014, gjennomført ved Frischsenteret

Julia Orupabo (2014)
Kompetanse – en symbolsk markør. Kjønn, etnisitet og aspirasjoner i overgangen mellom utdanning og arbeidsmarked
Doktorgrad fullført 2014, gjennomført ved ISF
Mer

Vibeke Heidenreich (2014)
Kjønnskvotering i selskapsstyrer og rekrutteringseffekter
Doktorgrad fullført 2014, gjennomført ved ISF

Arnfinn H. Midtbøen (2013)
Determining discrimination. A multi-method study of employment discrimination among descedants of immigrants in Norway.
Doktorgrad fullført i 2013, gjennomført ved ISF
Mer

Kjersti Misje Østbakken (2013)
Essays on determinants of sickness absence: Wage policies, workplace effects, and gender differences
Doktorgrad fullført 2013, gjennomført ved ISF

Kristine von Simson (2012)
Essays on Labor Market Attachment and Skill Formation
Doktorgrad fullført I 2012, gjennomført ved ISF

Idunn Seland (2011)
Tilhørighet, rettighet, likhet : Nasjonal identitet og integrasjon i velferdsstaten gjennom grunnskolen 1970-2008
Doktorgrad fullført i 2011, gjennomført ved Universitetet i Oslo
Mer

Sigtona Halrynjo (2010)
Mødre og fedre i møte med karrierelogikkens spilleregler 
Doktorgrad fullført i 2010, gjennomført ved Universitetet i Oslo 
Mer 

Signe Bock Segaard (2010):
Veje til lokalt e-demokrati - organisering, mål, virkemidler og resultater
Oslo: Akademisk Publisering
Doktorgrad fullført i 2010, gjennomført ved Universitetet i Oslo
Mer

Guro Ødegård (2010):
Motløs ungdom? Nytt engasjement i et gammelt demokrati
Oslo: Akademisk Publisering
Doktorgrad fullført i 2010, gjennomført ved Universitetet i Oslo
Mer

Johannes Bergh (2009):
Gender Attitudes, New Politics and Modernization. Four Studies of Continuity and Change in Modern Democracies.
Oslo: Akademisk Publisering
Doktorgrad fullført i 2008, gjennomført ved ISF
+ Mer

Idun Brekke (2008)
Like muligheter? Betydningen av etnisk bakgrunn for sysselsetting og inntekt.
Doktorgrad fullført i 2008 ved Universitetet i Oslo
+ Mer

Anne-Lene Bakken Ulseth (2008):
Mellom tradisjon og nydannelse. Analyser av fysisk aktivitet blant voksne i Norge
Oslo: Akademsik Publisering
Doktorgrad fullført i 2008, gjennomført ved ISF
+ Mer

Elin Haugsgjerd Allern (2007):
Parties, Interest Groups and Democracy. Political Parties and their Relationship with Interest Groups in Norway.
Dr. polit.-avhandling, Institutt for statsvitenskap Oslo: Universitetet i Oslo
Doktorgrad fullført i 2007, avsluttet ved ISF
+ Mer

Anja Bredal (2006):
Vi er jo en familie. Arrangerte ekteskap, autonomi og fellesskap blant unge norsk-asiater.
Oslo: Unipax.
Doktorgrad fullført i 2004, gjennomført ved ISF
+ Mer

Hilde Lidén (2005):
Mangfoldig barndom. Hverdagskunnskap og hierarki blant skolebarn.
Oslo: Unipax.
Doktorgrad fullført i 2000
+ Mer

Ragnhild Steen Jensen (2004):
Sted, kjønn og politikk. Kvinners veier inn i lønnsarbeid.
Oslo: Unipax.
Doktorgrad fullført i 2003, gjennomført ved ISF
+ Mer

Ragnhild Sollund (2004):
Rammer, rom og mobilitet. Innvandrerkvinners arbeidsliv.
Oslo: Unipax.
Doktorgrad fullført i 2003, gjennomført ved ISF
+ Mer

Frode Berglund (2004):
Partiidentifikasjon og politisk endring. En studie av langsiktige partitilknytninger blant norske velgere 1965-1997.
Oslo: Unipax.
Doktorgrad fullført i 2003, gjennomført ved ISF
+ Mer

Harald Dale-Olsen (2003):
Payment Policies, Recruitment and Worker Turnover.
Doctoral thesis submitted at the Department of Economics, University of Oslo
Doktorgrad fullført i 2003, gjennomført ved ISF
+ Mer

Inés Hardoy (2003):
Effect Evaluation: Methods and Applications.
Doctoral thesis submitted at the Department of Economics, University of Oslo
Doktorgrad fullført i 2003, gjennomført ved ISF
+ Mer

Anniken Hagelund (2003):
The Importance of Being Decent. Political Discourse on Immigration in Norway 1970-2002.
Oslo: Unipax.
Doktorgrad fullført i 2003, avsluttet ved ISF
+ Mer

Mari Teigen (2003):
Kvotering og kontrovers. Om likestilling som politikk.
Oslo: Unipax.
Doktorgrad fullført i 2002, gjennomført ved ISF
+ Mer

Jo Saglie (2002):
Standpunkter og strategi. EU-saken i norsk partipolitikk 1989-1994.
Oslo: Unipax.
Doktorgrad fullført i 2000, avsluttet ved ISF
+ Mer

Bente Abrahamsen (2002):
Hvorfor utdanne to pleiere for å få én? En studie av yrkesløpet til hjelpepleiere og sykepleiere.
Oslo: Unipax.
Doktorgrad fullført i 2000, gjennomført ved ISF
+ Mer

Marianne Røed (2001):
Geographical aspects of human capital accumulation. Essays on the relationship between skills, migratory motives and migratory behavior.
Oslo: Department of Economics, University of Oslo
Doktorgrad fullført i 2001, gjennomført ved ISF
+ Mer

Pål Schøne (2001):
Essays on skill formation through training at work.
Doctoral thesis submitted at the Department of Economics, University of Oslo
Doktorgrad fullført i 2001, gjennomført ved ISF
+ Mer

Jon Rogstad (2001):
Sist blant likemenn? Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet.
Oslo: Unipax.
Doktorgrad fullført i 2000, gjennomført ved ISF
+ Mer

Jan-Paul Brekke (2001):
Velkommen og farvel? Midlertidig beskyttelse for flyktninger i Norge.
Oslo: Unipax.
+ Mer

Anne Krogstad (1999):
Image i politikken. Visuelle og retoriske virkemidler.
Oslo: Pax.
+ Mer

Tor Bjørklund (1999):
Periferi mot sentrum. Landsomfattende folkeavstemninger i Norge.
ISF-rapport 1999:008.
+ Mer

Trygve Gulbrandsen (1999):
Eiere og kolleger. Medeierskap i norsk arbeidsliv.
ISF-rapport 1999:005.
+ Mer

Hanne Marthe Narud (1996):
Voters, Parties and Goverments. Electoral Competition, Policy Distances and Goverment Formation in Multi-party Systems.
ISF-rapport 1996:007.
+ Mer

Marit Hoel (1995):
Yrkestilpasning og yrkesutvikling. En studie av arbeidslivstilknytning, yrkeskarrierer og yrkesmotiver blant et kull høgskoleutdannede.
ISF-rapport 1995:100.
+ Mer

Marianne Nordli Hansen (1995):
Class and inequality in Norway. The impact of social class origin on education, occupational success, marriage and divorce in the post-war generation.
ISF-rapport 1995:015.
+ Mer

Anne Lise Ellingsæter (1995):
Gender, Work and Social Change. Beyond Dualistic Thinking.
ISF-rapport 1995:014.
+ Mer

Hilde Lorentzen (1995):
Når ikke alle kan få. - om fordeling av knappe goder.
ISF-rapport 1995:013.
+ Mer

Geir Høgsnes (1994):
Collective Wage Bargaining and the Impact of Norms of Fairness. An Analysis Based on the Norwegian Experience. Volume II.
ISF-rapport 1994:008/II.
+ Mer

Erling Barth (1993):
Pay differentials and bargaining institutions. Five essays on wage determination with empirical evidence from Norway.
Økonomiske doktoravhandlinger, nr. 16-1993 Oslo: Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo
+ Mer

Arne Mastekaasa (1993):
The Relationship between Marital Status and Subjective Well-Being. Consistency, Variations, and Casual Explanations.
ISO-Rapport nr. 38 1993 Universitetet i Oslo: Institutt for sosiologi
+ Mer

Bernt Aardal (1993):
Energi og miljø. Nye stridsspørsmål i møte med gamle strukturer.
ISF-rapport 1993:015.
+ Mer

Håkon Lorentzen (1993):
Frivillighetens integrasjon. Staten og de frivillige velferdsprodusentene.
ISF-rapport 1993:010.
+ Mer

Lise Kjølsrød (1993):
Jordmor der du bor? En sosiologisk studie av jordmoryrket etter 1945.
Oslo: Universitetsforlaget.
+ Mer

Hege Skjeie (1992):
Den politiske betydningen av kjønn. En studie av norsk topp-politikk.
ISF-rapport 1992:011.
+ Mer

Arnlaug Leira (1990):
Models of motherhood. Welfare State Policies and Everyday Practices: the Scandinavian Experience.
ISF-rapport 1989:007.
+ Mer

Fredrik Engelstad (1988):
Likhet og styring. Et deltakerdemokratisk eksperiment i perspektiv.
ISF-rapport 1988:012.
+ Mer