English
Publikasjoner > Bok- og tidsskriftsartikler > 2017 > 2017:016 Norsk trygdepolitikk i internasjonalt perspektiv  

Norsk trygdepolitikk i internasjonalt perspektiv


I: Mary Ann Stamsø(red.),
Velferdsstaten i endring. Om norsk helse- og sosialpolitikk
:382-401
(2017)