English
Publikasjoner > Bok- og tidsskriftsartikler > 2017 > 2017:014 Den norske modellens møte med innvandring - et regime i endring.  

Den norske modellens møte med innvandring - et regime i endring.

Grete Brochmann, Anne Skevik Grødem

I: Mary Ann Stamsø(red.),
Velferdsstaten i endring: Om norsk helse- og sosialpolitikk
:362-381
(2017)

Prosjektkobling:

Mellom inntektssikring og aktivering: trygdepolitikkens legiti...