English
Publikasjoner > Bok- og tidsskriftsartikler > 2017 > 2017:013 Reell eller Ideell Konkurranse  

Reell eller Ideell Konkurranse

Erling Barth, Karl Ove Moene

Serie: Samfunnsøkonomen
2017 (2)
:92-102

Konkurranse dreier seg ikke bare om priser og kostnader. Derfor kan ikke små åpne økonomier gjøre det bra ved bare å produsere det samme som andre land, på samme måte, men med lavere kostnader. Den reelle konkurransen dreier seg om hva en skal gjøre og hvordan en skal gjøre det. Den dreier seg like mye om organisering, institusjoner og fordelingspolitikk som om nye metoder, nye teknologier og nye produkter. Troen på anbefalingene fra institusjonsfri økonomisk teori kan stå i veien for den nødvendige institusjonelle oppfinnsomheten.


Prosjektkobling:

Measuring the scientific and economic results of research inputs
Staying competitive: Challenges for a small open economy