English
Publikasjoner > Bok- og tidsskriftsartikler > 2017 > 2017:007 Hva fremmer en likestilt lokalpolitikk?  

Hva fremmer en likestilt lokalpolitikk?

Et lokalt perspektiv
Bjarte Folkestad, Jo Saglie, Signe Bock Segaard

Serie: Tidsskrift for samfunnsforskning
(2017) 58 (1)
:84-104

Hva avgjør hvem som velges inn i kommunestyret? Artikkelen diskuterer sentrale funn fra tidligere forskning om rekruttering til lokaldemokratiske organer generelt og kjønnsbalanse mer spesifikt. Innledningsvis presenteres noen sammenfattende perspektiver på kjønnsbalanse og -ubalanse i politikken, før vi setter opp en modell som gir oversikt over ulike forklaringsfaktorer. I de følgende seksjonene diskuterer vi enkelte av disse faktorene mer inngående: partienes og velgernes etterspørsel etter kvinnelige kandidater, tilbudet av kvinnelige kandidater, samt normer og offentlighet. Artikkelen avsluttes med en diskusjon av mulige tiltak. Her legger vi vekt på behovet for lokale vurderinger: en strategi for bedre kjønnsbalanse bør ta utgangspunkt i årsakene til ubalanse i hver konkrete situasjon.

DOI: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-04 (fulltekst)

Prosjektkobling:

Lokalvalgdagen