English
Publikasjoner > Bok- og tidsskriftsartikler > 2017 > 2017:005 Innvandrernes etterkommere  

Innvandrernes etterkommere

Teoretiske og komparative perspektiver
Jon Horgen Friberg, Arnfinn H. Midtbøen

Serie: Norsk sosiologisk tidsskrift
(2017) 1 (1)
:5-17

Integrasjon av innvandrere har vokst fram som en av de største sosiale, økonomiske og politiske utfordringene i dagens Norge. Innvandringens langsiktige konsekvenser vil imidlertid langt på vei avgjøres av hvordan det går med deres etterkommere. Spørsmålet om etterkommernes skjebne handler ikke bare om deres egne muligheter til livsutfoldelse – det handler også om hva slags samfunn Norge vil være i framtiden. Om den norske samfunnsmodellen og de verdiene og spillereglene den er tuftet på er bærekraftige i møte med økt innvandring, vil avhenge av hvordan innvandrernes barn tilpasser seg og inkluderes i denne modellen. Dette temanummeret – som også er første nummer av det nyoppstartede Norsk sosiologisk tidsskrift – er viet dette viktige spørsmålet.

DOI: 10.18261/issn.2535-2512-2017-01-01 (fulltekst)