English
Publikasjoner > Bok- og tidsskriftsartikler > 2016  
2016:024 Innvandrerfamilier med barn med spesielle behov – mødres tilknytning til arbeidslivet
Elena Albertini Früh, Hilde Lidén, Ragnihild Gardsjord, Petra Aden, Lisbeth Gravdal Kvarme
2016:023 Exposure to female colleagues breaks the glass ceiling
Åshild Auglænd Johnsen, Henning Finseraas, Andreas Kotsadam, Gaute Torsvik
2016:020 Consensus and dissent after terror
Kjersti Thorbjørnsrud, Tine Ustad Figenschou
2016:005 Sanksjoner – arbeidslinjas nattside?
Anniken Hagelund, Einar Øverbye, Aksel Hatland, Lars Inge Terum
2016:003 It's Where You Work
Erling Barth, Alex Bryson, James C. Davis, , Richard Freeman