English
Publikasjoner > Bok- og tidsskriftsartikler > 2015  
2015:087 Ungdomsarbeidsløshet i Norden
Karsten Albæk, Rita Asplund, Erling Barth, Lena Lindahl, Kristine von Simson
2015:082 Backstage media-political elite negotiations
Tine Ustad Figenschou, Kjersti Thorbjørnsrud
2015:081 Myndighetspropaganda eller demokratisk arena
Tine Ustad Figenschou, Kjersti Thorbjørnsrud
2015:037 Prestasjonslønn i nye former
Erling Barth, Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum
2015:031 On duty all the time
Lisbeth Gravdal Kvarme, Elena Albertini Früh, Idunn Brekke, Ragnihild Gardsjord, Liv Halvorsrud, Hilde Lidén
2015:017 The Moral Police
Tine Ustad Figenschou, Audun Beyer, Kjersti Thorbjørnsrud