English
Publikasjoner > Bok- og tidsskriftsartikler > 2014  
2014:068 ISTR Voluntas Best Paper Award 2014
Kari Steen-Johnsen, Taco Brandsen, Itay Greenspan, Anne Julie Semb, Mario Diani, Ali Simsek, Naoto Yamauchi, Julie Fisher, Mario Roitter
2014:036 Statssekretærer i norsk politikk
Jostein Askim, Rune Karlsen, Kristoffer Kolltveit
2014:031 Refugee Children
Eugene Guribye, Ketil Eide, Hilde Lidén
2014:027 En representativ forsamling?
Elin Haugsgjerd Allern, Rune Karlsen, Hanne Marthe Narud
2014:026 Stortingets sosiale sammensetning
Elin Haugsgjerd Allern, Rune Karlsen, Hanne Marthe Narud