English
Publikasjoner > Bok- og tidsskriftsartikler > 2005  
2005:058 Feministisk geografi
Ragnhild Steen Jensen
2005:035 Issue Voting
Bernt Aardal, Pieter van Wijnen
2005:012 Nye avlønningsformer
Erling Barth, Torbjørn Hægeland, Oddbjørn Raaum, Bernt Bratsberg