English
Publikasjoner > Bok- og tidsskriftsartikler > 2003  
2003:070 Introduction
Ørnulf Seippel
2003:067 Mer enn bare et ord
Marianne Gullestad
2003:050 Medborgerskap og brukerrollen
Irene Andreassen, Monica Skjøld Johansen
2003:037 Mohammed Atta and I
Marianne Gullestad
2003:031 Møtet med helsevesenet: Er det ulikt for gamle og unge?
Irene Andreassen, Monica Skjøld Johansen
2003:029 Det betingede partimandat
Henry Valen, Hanne Marthe Narud
2003:017 Møtet med arbeidsmarkedsetaten
Irene Andreassen, Monica Skjøld Johansen
2003:015 Effekter av AMO på arbeidsinntekt
Hege Torp, Oddbjørn Raaum, Tao Zhang
2003:003 Kunnskap for hvem?
Marianne Gullestad