English
Publikasjoner > Bok- og tidsskriftsartikler > 2001  
2001:104 Partier og interesseorganisasjoner i Norge
Elin Haugsgjerd Allern, Knut Heidar
2001:082 Arbeidsløsheten vil holde seg lav
Hege Torp, Arne Mastekaasa
2001:073 Grosch og Fehn
Rune Slagstad
2001:046 A debate on the debates
Anne Krogstad, Kirsten Gomard
2001:044 Introduction
Anne Krogstad, Kirsten Gomard
2001:035 Each person his family
Marianne Gullestad
2001:034 Likhetens grenser
Marianne Gullestad
2001:003 Dimensions of the Wage-Unemployment Relationship in the Nordic Countries
Erling Barth, Vifill Karlsson, Guðmundsson Björn Runar, Stig Blomskog, Karsten Albæk