English
Publikasjoner > Bok- og tidsskriftsartikler > 2000  
2000:089 Geography and Political Representation
Henry Valen, Hanne Marthe Narud, Òlafur th. Hardarson
2000:087 Does Social Background Matter?
Hanne Marthe Narud, Henry Valen
2000:086 What kind of future and why?
Hanne Marthe Narud, Henry Valen
2000:082 Why Violence
Ragnhild Sollund
2000:073 Text och makt
Francis Sejersted
2000:068 Introduction
Eva Österberg, Erling Sandmo
2000:052 Godvilje på avveie
Håkon Lorentzen
2000:051 Den gode vilje
Håkon Lorentzen
2000:037 Lønnsoppgjøret 2000 og fremtidens lønnsdannelse
Geir Høgsnes, Arvid Fennefoss, Knut Arild Larsen
2000:034 Vi er alle Zapatister
Marianne Gullestad
2000:001 Sykepleiermangel
Bente Abrahamsen