English
Publikasjoner  

Bok- og tidsskriftartikler

En stor andel av våre forskeres publisering foregår gjennom norske og internasjonale bøker og tidsskrifter.

Bøker

Forskerne ved Institutt for samfunnsforskning gir hvert år ut en rekke bøker på norske og internasjonale forlag.

Rapporter

Rapportene gjengir sluttresultater fra ulike forskningsprosjekter, og utgis innenfor samtlige av instituttets forskningsområder

Papers

Denne kategorien er en samling av artikler og foredrag som ikke har vært gjennom noen redaksjonell vurdering eller publisert andre steder. Instituttets forskere står selv ansvarlig for det faglige innholdet.

Andre rapporter

Ved siden av instituttets egne rapporter, bidrar våre forskere til en rekke andre rapportserier. Disse er samlet i en egen oversikt her.

Kronikker og andre artikler

Vi ønsker å ha en bred allmennrettet formidling, og har derfor en omfattende produksjon av debattinnlegg og kronikker. I tillegg publiserer vi lederartikler, enkelte bokanmeldelser og essays i denne kategorien.

Tidsskrifter

Instituttet gir ut to tidsskrifter og en årbok

Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) presenterer resultater fra dagsaktuelle samfunnsvitenskapelige undersøkelser for et bredere publikum. Hovedvekten er på av originalartikler av norske samfunnsforskere, basert på empiriske undersøkelser.

Søkelys på arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet (SPA) er et vitenskapelig tidsskrift som henvender seg til forskere, utredere, saksbehandlere og beslutningstagere innenfor næringsliv, forvaltning og partene i arbeidslivet.

Comparative Social Research

Comparative Social Research er en årbok som søker å utvide de internasjonale orienteringene i samfunnsvitenskapene. Hver årgang er konsentrert om et bestemt emne, hovedsakelig av substansiell, men også av metodologisk art.