English
Prosjekter > Pågående prosjekter > Forebygging av hatefulle ytringer og hatkriminalitet på internett og sosiale medier  

Forebygging av hatefulle ytringer og hatkriminalitet på internett og sosiale medier

Forskere: Marjan Nadim, Audun Fladmoe, Jon Wessel-Aas
Tidsplan: Februar 2016-November 2016
Oppdragsgiver: Justis -og beredskapsdepartementet
Prosjekt nr: 10149

ISF_illustrasjon_Hatefulleytringer

Prosjektet er tredelt. For det første var formålet å øke kunnskapen om omfanget av hatefulle ytringer og hatkriminalitet på internett og sosiale medier. Dette ble gjort ved å gjennomføre en internasjonal kunnskapsgjennomgang, og ved å analysere nye data fra flere ISF-ledede spørreundersøkelser om temaet.

For det andre utførte vi en juridisk utredning av grenseoppgangene mellom uønskede og ulovlige ytringer. Dette ble gjennomført av advokat Jon Wessel-Aas.

For det tredje gjorde vi en liten casestudie av politiets arbeid mot hatefulle ytringer og hatkriminalitet

Medieklipp

– Folk sprer netthat fordi de kjeder seg, Marjan Nadim og Audun Fladmoe i Dagen, 22.11.2016

Godtar mer hat enn vi må, Marjan Nadim, NTB, 21.11.2016