English
Prosjekter > Pågående prosjekter > Family reunification regulation in Norway  

Family reunification regulation in Norway

Forskere: Jan-Paul Brekke, Andrea Gustafsson Grønningsæter
Tidsplan: Oktober 2016-mai 2017
Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Prosjekt nr: 10190

Prosjekttilnærming

Hva er reglene for familieinnvandring til Norge? Hvordan er de norske reglene sammenlignet med andre land i Europa?

Dette prosjektet består i en innrapportering til European Migration Network om regelverket om familieinnvandring i Norge og Europa. Sluttrapporten gir en oversikt over punkter der reglene i Norge avviker fra EU-landene.