English
Prosjekter > Pågående prosjekter > Avtaleformer, lønnsutvikling og lønnsspredning  

Avtaleformer, lønnsutvikling og lønnsspredning

Tidsplan: Januar 2017-mai 2018
Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Prosjekt nr: 10183

Prosjektformål

Prosjektet skal undersøke hvordan ulike avtaleformer påvirker lønnsvekst og lønnsspredning.

Prosjekttilnærming

Prosjektet vil oppsummere relevant forskningslitteratur på sammenhengen mellom avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning, gi en beskrivelse av avtaleformer og fordelingen av tillegg sentralt/lokalt i Norge, samt en beskrivelse av lønnsvekst og lønnsspredning i Norge.

Videre skal prosjektet gi en kvantitativ analyse av bidraget fra avtaleformer og fordelingen av tillegg sentralt/lokalt til lønnsvekst og lønnsspredning i og mellom virksomheter og mellom ulike grupper av ansatte.