English
Prosjekter > Avsluttede prosjekter > Political Parties and Democracy  

Political Parties and Democracy

Forskere: Jo Saglie, Elin Haugsgjerd Allern, Rune Karlsen, Knut Heidar, Anders Ravik Jupskås
Tidsplan: 2010-2013
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekt nr: 414.061

Prosjektet utforsker i hvilken grad norske politiske partier har blitt endret eller svekket som organisasjoner, og hvorvidt partienes bidrag til demokratiet som helhet er blitt endret. Prosjektet kartlegger hvordan partimedlemmer, stortingskandidater og partiledelser handler, innenfor partiorganisasjonenes rammer. Tematisk dekkes både politikkutforming, rekruttering til offentlige verv, og valgkamp. Dessuten utforsker prosjektet partienes bruk av "patronage", dvs partiutnevnelser i offentlig sektor.

Nærmere omtale finnes på http://www.sv.uio.no/isv/english/research/projects/polpartdem/index.html