English
Om oss > Forskningsgrupper  

Arbeid og velferd


Forskningsprosjekter

Avtaleformer, lønnsutvikling og lønnsspredning
Harald Dale-Olsen, Erling Barth, Kjersti Misje Østbakken, Marte Strøm
Staying competitive: Challenges for a small open economy
Erling Barth, Harald Dale-Olsen, Marianne Røed, Pål Schøne, Henning Finseraas, Arnfinn H. Midtbøen, Jon Horgen Friberg

Forskningsleder

Siste publikasjoner

Likestilling, integrering, migrasjon


Forskningsprosjekter

Family reunification regulation in Norway
Jan-Paul Brekke, Andrea Gustafsson Grønningsæter
Bruk av fedrekvote og uttak av foreldrepenger
Ragni Hege Kitterød, Sigtona Halrynjo, Kjersti Misje Østbakken

Forskningsleder

Siste publikasjoner

Politikk, demokrati, sivilsamfunn


Forskningsprosjekter

Undersøkelse om lokale folkeavstemninger
Jo Saglie, Signe Bock Segaard, Tor Bjørklund, Jan Erling Klausen, Morten Werring, Bjarte Folkestad
Samepolitikkens grenser: Innenfor- og utenforposisjoner i samisk samfunnsbygging
Jo Saglie, Johannes Bergh, Torunn Pettersen, Mikkel Berg-Nordlie, Per Selle, Kristin Strømsnes, Stefan Dahlberg, Ulf Mörkenstam, Ragnhild Nilsson
Sametingsvalgundersøkelsen 2017
Jo Saglie, Johannes Bergh, Torunn Pettersen, Eli Skogerbø, Mikkel Berg-Nordlie, Per Selle, Kristin Strømsnes
På toppen av styringssystemet: Vekst, integrasjon og samordning
Rune Karlsen, Kristoffer Kolltveit, Jostein Askim

Forskningsleder

Siste publikasjoner

Velferdspolitikk


Forskningsprosjekter

Mellom inntektssikring og aktivering: trygdepolitikkens legitimitet og iverksetting (TREfF-2)
Anne Skevik Grødem, Lars Inge Terum, Harald Dale-Olsen, Erling Barth, Gaute Torsvik, Andreas Eriksen, Talieh Sadeghi, Staffan Kumlin, Anders Molander, Henning Finseraas, Axel West Pedersen, Susana Vilhena, Pål Schøne, Øystein Marianssønn Hernæs, Inés Hardoy, Aksel Hatland, Kalle Moene, Anniken Hagelund, Paolo Giovanni Piacquadio
Innvandring og velferdsstatens politiske bærekraft
Henning Finseraas, Axel West Pedersen, Magnus Bergli Rasmussen, Ann-Helén Bay, Andreas Kotsadam
Samspillet mellom folketrygdpensjon og tjenestepensjoner i Norge: politiske prosesser og utfall
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Anne Skevik Grødem, Anniken Hagelund, Christine Trampusch, Olli Kangas
Mellom likhet og effektivitet: arbeidsinsentiver, sosial omfordeling og kjønnslikestilling i det reformerte pensjonssystemet
Axel West Pedersen, Pål Schøne, Harald Dale-Olsen, Sigtona Halrynjo, Ragni Hege Kitterød

Forskningsleder

Siste publikasjoner