English
Om oss > Faglig tradisjon  

Faglig tradisjon

Instituttet har en lang og rik faglig tradisjon som er dokumentert gjennom bibliografier og andre publikasjoner.

Arnested for norsk samfunnsforskning

Sven Lindblad: Arnested for norsk samfunnsforskning – Institutt for samfunnsforskning de første tretti årene

Denne illustrerte jubileumsboken gir først noen glimt fra samfunnsfagenes historie i Norge og forhistorien til etableringen av Instituttet.
Les presentasjon og bestill kjøp

Erik Rinde og Institutt for samfunnsforskning

Stein Rokkan, Vilhelm Aubert og Tor Bjørklund: Erik Rinde og Institutt for samfunnsforskning. ISF-rapport 1994:13.

Ved Erik Rindes død 28. mai 1994 ble et kapittel i historien om norsk samfunnsforskning definitivt avsluttet. Stein Rokkan, Vilhelm Aubert og Tor Bjørklund har levert hvert sitt bidrag til forståelsen av Erik Rindes innsats for Institutt for samfunnsforskning.
Les presentasjon og last ned fulltekst

Kunnskap og refleksjon. 50 års samfunnsforskning.

Denne artikkelsamlingen ble gitt ut i forbindelse med instituttets 50-årsjubileum i 2000. Artiklene tar for seg framveksten og utviklingen av forskningen ved instituttet.

Fredrik Engelstad (red.): Kunnskap og refleksjon. 50 års samfunnsforskning. ISF-rapport 2000:2.
Les presentasjon og last ned fulltekst

Bøker fra ISF i 50 år

Publikasjonen inneholder en annotert bibliografi over bøker utgitt i tilknytning til Institutt for samfunnsforsknings virksomhet i perioden 1950–1999.

Jon Haakon Hustad og Sven Lindblad: Bøker fra ISF i 50 år. En annotert bibliografi med statistikk over instituttets samlede publisering. ISF-rapport 2000:3.
Les presentasjon og last ned fulltekst