English
Ansatte > Vitenskapelig ansatte > Teigen Mari  

Mari Teigen

Stilling
Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning

Grad
Dr. polit.

Kontakt
Tlf.: 482 07 137
Privat: 22 71 91 70
Send e-post

Mini-cv

Senterleder og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning

Mari Teigen leder CORE – Kjernemiljø for likestillingsforskning og NORDICORE – Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation. Hennes forskning retter seg mot analyser av likestillingspolitikk, sosiale eliter, kjønnskvotering i bedriftsstyrer, kjønnsdeling på arbeidsmarkedet og i forskning og innovasjon. Hun var medlem av det regjeringsoppnevnte likestillingsutvalget som avga to offentlige utredninger: NOU 2011:18 Struktur for likestilling og NOU 2012:15 Politikk for likestilling.

Teigen er medlem av Det Nasjonale Publiseringsutvalget; medlem av styret for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo; medlem av programstyret for BALANSE-programmet, Norges Forskningsråd. Hun er medlem av redaksjonen for årboken Comparative Social Research, medlem av redaksjonsrådet for Sosiologisk Tidsskrift og redaksjonsrådet for NORMA International Journal for Masculinity Studies.

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Publikasjoner

Bøker
Bok- og tidsskriftsartikler
Rapporter
Papers
Andre rapporter
Kronikker og andre artikler