English
Ansatte > Vitenskapelig ansatte > Sivesind Karl Henrik  

Karl Henrik Sivesind

Stilling
Forsker I

Grad
Dr. polit.

Kontakt
Mobil: 997 06 127
Privat: 67 17 25 95
Send e-post

Mini-cv

* Forsker I (med professorkompetanse i sosiologi) fra 2004, forsker II ved ISF fra 2000.
* Leder forskningsprosjektet "Rammebetingelser og ringvirkninger av velferdsmiks. En sammenlignende analyse av politikkutforming, offentlig diskurs og servicekvalitet" finansiert av Forskningsrådet 2015 - 2019.
* Leder for arbeidsområdet “Elaboration and testing of impact indicators” på prosjektet «Third Sector Impact—The Contribution of the Third Sector to Europe’s Socio-economic Development» finansiert av EUs 7. rammeprogram 2014-17.
* Ledet forskningsprosjektet "Utkontraktering av skandinaviske velferdssamfunn? Konsekvenser av privat og nonprofit tjenesteyting for aktivt medborgerskap" finansiert av Forskningsrådet 2012 - 2016.
* Medlem av styret for International Society for Third Sector Research (ISTR) 2013 - 2016.
* Medlem av Hovedutvalget for fordelingsspørsmål i ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering 2013 - 2015.
* Medlem av ekspertgruppe som vurderte revisjon av FNs håndbok for Nonprofit Institusjoner (NPIs) i Nasjonalregnskapssystemet (SNA) 2013-2016.
* Medlem av ISFs styre 2011 - 2012, varamedlem 2008 - 2010.
* Ansvarlig redaktør for Tidsskrift for samfunnsforskning 2006-2011, redaktør fra 2005.
* Førsteamanuensis, sosiologi, Universitetet i Oslo, 1998-2000.
* Forsker II, Arbeidsforskningsinstituttet, 1997-1998.
* Universitetsstipendiat, sosiologi, Universitet i Oslo, 1994-1997.
* Forsker, Program for Sammenlignende Organisasjonsanalyse, Universitetet i Oslo, 1991-1993.
* Dr. polit., sosiologi, Universitetet i Oslo, 1997. Studerte industrisosiologi og sammenlignende metoder ved Universitetet i Göttingen, 1991.
* Magister, sosiologi, Universitetet i Oslo, 1990.

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Publikasjoner

Papers
Bok- og tidsskriftsartikler
Rapporter
Papers
Rapporter
Kronikker og andre artikler