English
Ansatte > Vitenskapelig ansatte > Segaard Signe Bock  

Signe Bock Segaard

Stilling
Forsker II

Grad
Ph.d.

Kontakt
Tlf.: 994 28 724
Send e-post

Mini-cv

Statsviter med fokus på demokrati, valg, representasjon og offentlig velferdspolitikk

Segaards forskningsfelt inkluderer valg, velgeratferd, representasjon og politisk kommunikasjon; demokrati og internettvalg; politikk og forvaltning på lokalt nivå; frivillig sektor og offentlig velferd. Hun er ofte brukt i media som kommentator for dansk politikk.

Hun er og har vært prosjektleder og forsker på en rekke forskningsprosjekter. Blant annet kan nevnes forskningsevalueringene av forsøkene med internettvalg i Norge, Lokalvalgdagen – kvinner i lokalpolitikk, Lokaldemokratiundersøkelsen, Lokale folkeavstemninger, Conditions and impacts of welfare mix, Frivillig innsats-prosjektet og det EU-finansierte Third Sector Impact-prosjektet.

Utover forskning er Segaard lokallagsleder i Forskerforbundet på ISF, medlem av forskningsutvalget på KIFO Institutt for kirke-, religions og livssynsforskning og i valgstyret for Nordisk kommuneforskningsforening (NORKOM). Tidligere har hun vært med i juryen for frivillighetsprisen (Frivillighet Norge), styrerepresentant på ISF og medlem av ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet (UiO). Segaard har jobbet på ISF siden 2009, og har en PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2009).

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Publikasjoner

Bøker
Bok- og tidsskriftsartikler
Rapporter
Papers
Rapporter
Kronikker og andre artikler