English
Ansatte > Vitenskapelig ansatte > Saglie Jo  

Jo Saglie

Stilling
Forsker I

Grad
Dr. polit.

Kontakt
Tlf.: 991 62 131
Mobil: 991 62 131
Send e-post

Mini-cv

Statsviter som forsker på lokaldemokrati, sametingsvalg og politiske partier

Jo Saglie er statsviter (dr. polit. 2000), og har vært forsker ved Institutt for samfunnsforskning siden 1999. Han har også hatt en bistilling ved Sámi allaskuvla, Kautokeino, og vært medredaktør for Tidsskrift for samfunnsforskning.

Hans forskningsfelter omfatter blant annet lokalvalg og lokaldemokrati, Sametinget og urfolkspolitikk generelt, og politiske partier. Blant nyere publikasjoner kan nevnes boka Indigenous politics: institutions, representation, mobilisation (2015, red. med Mikkel Berg-Nordlie og Ann Sullivan).

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Publikasjoner

Bøker
Bok- og tidsskriftsartikler
Rapporter
Papers
Andre rapporter
Kronikker og andre artikler