English
Ansatte > Vitenskapelig ansatte > Pedersen Axel West  

Axel West Pedersen

Stilling
Forsker I

Grad
PhD

Kontakt
Tlf.: 979 69 708
Privat: 67 55 96 35
Send e-post

Mini-cv

Cand scient pol fra universitetet I Århus og PhD fra Europauniversitetet I Firenze. Tilsatt som forsker I ved Institutt for samfunnsforskning fra 1. mars 2010, med tidligere arbeidserfaring som forsker ved Fafo og NOVA. Hans forskningsinteresser omfatter historisk-komparative analyser av utviklingen i pensjonssystemet, analyser av velferdsopinion og studier av velferdspolitikkens konsekvenser for inntektsfordeling og fattigdom. Han er medlem av redaksjonen for Tidsskrift for samfunnsforskning og satt i det regjeringsoppnevnte “Fordelingsutvalget”, NOU 2009:10. 

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Publikasjoner

Andre rapporter
Bok- og tidsskriftsartikler
Andre rapporter
Papers
Andre rapporter
Kronikker og andre artikler