English
Ansatte > Vitenskapelig ansatte > Pedersen Axel West  

Axel West Pedersen

Stilling
Forsker I

Grad
PhD

Kontakt
Tlf.: 979 69 708
Privat: 67 55 96 35
Send e-post

Mini-cv

Statsviter med interesse for velferdsstatens innretning og virkninger

Axel West Pedersen har doktorgrad fra Europauniversitetet i Firenze (1999). Han har vært ansatt ved Institutt for samfunnsforskning siden mars 2010. West Pedersens forskningsinteresser omfatter historisk-komparative analyser av utviklingen i pensjonssystemet, analyser av velferdsopinion og studier av velferdspolitikkens konsekvenser for inntektsfordeling og fattigdom.

Han leder for tiden et prosjekt finansiert av Forskningsrådet, som analyserer fordelingsvirkningene av den norske pensjonsreformen. West Pedersen er nasjonal ekspert i European Social Policy Network, som jobber på oppdrag for Europakommisjonen. Han var medlem av Fordelingsutvalget, NOU 2009:10 og Barnefamilieutvalget, NOU 2017:6. 

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Publikasjoner

Andre rapporter
Bok- og tidsskriftsartikler
Andre rapporter
Papers
Andre rapporter
Kronikker og andre artikler