English
Ansatte > Vitenskapelig ansatte > Orupabo Julia  

Julia Orupabo

Stilling
Forsker II

Grad
PhD

Kontakt
Tlf.: 976 66 787
Send e-post

Mini-cv

Sosiolog som forsker på likestilling og integrering i utdanning og arbeidsmarked

Julia Orupabo har en doktorgrad i sosiologi fra 2014. Hun forsker på inkludering og ekskludering i utdanning og på arbeidsmarkedet, med et særlig fokus på kjønn, etnisitet og klasse. Orupabo har gitt ut boken Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber (2016).

Orupabo har bred redaksjonell erfaring, og sitter i redaksjonen til Norsk sosiologisk tidsskrift og Søkelys på arbeidslivet, og er medlem av redaksjonsrådet til Sosiologen.no. Hun er også styremedlem i tankesmien Manifest, og medlem av stipendkomiteen til Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF).

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Publikasjoner