English
Ansatte > Vitenskapelig ansatte > Nadim Marjan  

Marjan Nadim

Stilling
Forsker II

Grad
PhD

Kontakt
Tlf.: 916 09 108
Send e-post

Mini-cv

Sosiolog som forsker på likestilling, integrering og ytringsfrihet

Marjan Nadim er PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2014), og hennes forskningsinteresser inkluderer temaer som: innvandrere og etterkommere i utdanning og arbeid, likestilling i arbeidslivet, hatefulle ytringer og ytringsfrihet.

Nadim sitter i redaksjonen til Søkelys på arbeidslivet og er medlem av den norske UNESCO-kommisjonen. Hun var også medlem av det regjeringsoppnevnte likestillingsutvalget som avga to offentlige utredninger: NOU 2011:18 Struktur for likestilling og NOU 2012:15 Politikk for likestilling. Nadim har mastergrad i sosialpsykologi fra London School of Economics (LSE).

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Publikasjoner