English
Ansatte > Vitenskapelig ansatte > Mohn Ferdinand Andreas  

Ferdinand Andreas Mohn

Stilling
Forsker II

Grad
PhD

Kontakt
Tlf.: 484 44 280
Send e-post

Mini-cv

Sosiolog som forsker på sosial lagdeling i utdanning og arbeid, og integrering av innvandrerbefolkningen

Ferdinand har doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han forsker blant annet på innvandreres familieatferd og arbeidsmarkedsintegrering, og frafall i videregående skole.

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin