English
Ansatte > Vitenskapelig ansatte > Lidén Hilde  

Hilde Lidén

Stilling
Forsker I

Grad
Dr. polit.

Kontakt
Tlf.: 951 23 660
Mobil: 951 23 660
Send e-post

Mini-cv

Forsker på migrasjon, barndom og familieliv

Hilde Lidén har hovedsakelig arbeidet med forskningsspørsmål angående migrasjon, nasjonale minoriteter, barns oppvekst, familiepolitikk, integrering og menneskerettigheter i et generasjonsperspektiv. Hun har blant annet gjort studier av enslige mindreårige asylsøkere, barn utsatt for menneskehandel og integrering av barn av innvandrere.

Lidén er dr. polit. i sosialantropologi, og har vært ansatt ved Institutt for samfunnsforskning siden 2000. Hun var forskningsleder på ISFs gruppe for migrasjonsforskning (IMER) i perioden 2006-2009.

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Publikasjoner

Bøker
Bok- og tidsskriftsartikler
Rapporter
Papers
Andre rapporter
Kronikker og andre artikler