English
Ansatte > Vitenskapelig ansatte > Karlsen Rune  

Rune Karlsen

Stilling
Forsker I

Grad
PhD

Kontakt
Tlf.: 916 88 219
Privat: 22 71 91 70
Send e-post

Mini-cv

Statsviter og Forsker 1 ved Institutt for samfunnsforskning

Rune Karlsen er PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2009). Han har tidligere vært Postdoktor ved Institutt for statsvitenskap (2009-2013), UiO, og Stipendiat ved ISF (2005-2009). Han er særlig opptatt av politisk kommunikasjon, politiske partier, politisk representasjon og valg.

For tiden leder Karlsen to prosjekter finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet Disruptive Change and New Media Policies: A Field Approach tar sikte på å bidra med kunnskap som kan bidra til utvikling av ny mediepolitikk. Prosjektet Growth, Integration and Coordination in Executive Government studerer effekten av sammenhenger mellom sentrale endringer i norske departementer – flere regjeringspolitikere, større kommunikasjonsavdelinger, tettere integrasjon politikk/administrasjon – og ulike former for samordning på departementsnivå og mellom regjeringsapparatet og parlamentet.

Karlsen har vært redaktør for Tidsskrift for samfunnforskning siden 2015 (med Arnfinn Midtbøen).  

Han er også en sentral del av valgforskningsmiljøet ved ISF.

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Publikasjoner

Bøker
Bok- og tidsskriftsartikler
Rapporter
Papers
Andre rapporter
Kronikker og andre artikler