English
Ansatte > Vitenskapelig ansatte > Hardoy Inés  

Inés Hardoy

Stilling
Forsker I

Grad
Dr. polit.

Kontakt
Tlf.: 472 45 113
Send e-post

Mini-cv

Forsker med fokus på effekter av velferdspolitikk

Inés Hardoy har vært ansatt på ISF siden 1990. Hun har hatt flere opphold i Buenos Aires, Argentina, ved Center for the Study of the State and Society (CEDES). Hardoy har en BA i sosiologi fra University of Sussex, England, og doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet I Oslo.

Faglig har hun hovedsakelig vært opptatt av effektene familiepolitikk, utdanningspolitikk og arbeidsmarkedspolitikk har for den enkeltes tilpasning på arbeidsmarkedet. Hardoy har hatt et særlig fokus på utsatte grupper i sin forskning; som ungdom, innvandrere, kvinner og personer med redusert arbeidsevne. 

Hun har blant annet representert Norge i European Network of Experts in the field of Gender Equality (ENEGE) og bidratt som uavhengig ekspert i EUs Mutual Learning Programme i flere år. Hun har vært medlem av Norges offentlige utretning om integrering av innvandrere (Inkluderingsutvalget, NOU 2011:14). Hardoy deltar for tiden i et omfattende eksperiment i barneskolen, om effekten av smågruppeundervisning i matematikk for elevprestasjon, kalt 1+1 prosjektet

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Publikasjoner

Bok- og tidsskriftsartikler
Rapporter
Papers
Kronikker og andre artikler