English
Ansatte > Vitenskapelig ansatte > Halrynjo Sigtona  

Sigtona Halrynjo

Stilling
Forsker II

Grad
PhD

Kontakt
Tlf.: 481 21 698
Send e-post

Mini-cv

Forsker som fokuserer på arbeidsliv, familieliv og likestilling

Sigtona Halrynjo er PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Forskningen hennes befinner seg i skjæringsfeltet mellom familiepolitikk og arbeidsliv, kjønn og karriere i næringsliv og akademia, kjønnsbalanse i toppledelse og likestilling gjennom livsløpet, inkludert overgangen mellom arbeid og pensjonstilværelse. Halrynjo kombinerer kvalitative og kvantitative metoder.

Hun er interessert i problemstillinger som mødres og fedres bruk av foreldrepermisjon og betydningen av karrierelogikk og tilretteleggingslogikk for familie, karriere og kjønnslikestilling. Halrynjo er også opptatt av likestillingsutfordringer i arbeidslivet i møte med global konkurranse, digitalisering og effektivisering.

Høsten 2017 er Halrynjo gjesteforsker ved University of California, San Diego.

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Publikasjoner