English
Ansatte > Vitenskapelig ansatte > Hagelund Anniken  

Anniken Hagelund

Stilling
Forsker I

Grad
Dr. polit.

Kontakt
Tlf.: 482 88 245 (kontor)
Mobil: 901 23 044
Send e-post

Mini-cv

MA Social Anthropology of Development, SOAS, University of London (1996). Cand. Polit. i sosiologi, Universitetet i Oslo (1998). Dr. Polit. i sosiologi, Universitetet i Oslo (2003).

I doktorgradsarbeidet mitt analyserte jeg den politiske debatten om innvandring i Norge fra 70-tallet til idag. I tiden etter doktorgraden har jeg arbeidet med flere forskningsprosjekter som på ulikt vis har tematisert forholdet mellom innvandring, integrering og velferdsstat. Jeg har både vært interessert i selve politikkutviklingen og gjort studier som har tematisert bakkebyråkratenes rolle i gjennomføringen av integreringspolitikken og i utviklingen av nasjonal politikk på innvandrings/velferdsfeltet. I den senere tid har jeg også rettet oppmerksomheten mot de trygdeordningene som retter seg mot hele befolkningen, særlig syketrygden. Jeg koordinerer det instituttstrategiske prosjektet "Trygd i kontekst - TREfF". I prosjektet "Politics of sickness" skriver jeg på historien om den norske sykefraværspolitikken.

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Publikasjoner

Bøker
Bok- og tidsskriftsartikler
Rapporter
Papers
Andre rapporter
Kronikker og andre artikler