English
Ansatte > Vitenskapelig ansatte > Gulbrandsen Trygve  

Trygve Gulbrandsen

Stilling
Forsker I

Grad
Dr. philos.

Kontakt
Tlf.: 906 56 882
Privat: 22 56 01 93
Send e-post

Mini-cv

Forsker på eliter, bedrifter, makt og tillit

Trygve Gulbrandsen var i løpet av årene 1978-1989 ansatt i ulike stillinger i tre forskjellige departementer. Siste arbeidssted var Planleggingsavdelingen, Finansdepartementet, hvor han var ansatt som spesialrådgiver/seniorrådgiver.

Han har fra 1989 vært ansatt som forsker ved Institutt for samfunnsforskning. I årene 2005-2013 var han professor II ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Gulbrandsen er utdannet sosiolog. Hans forskningsinteresser omfatter medarbeidereide bedrifter, familiebedrifter, frivillige organisasjoner, tillit, makt og eliter, og profesjoner.

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Publikasjoner

Bøker
Bok- og tidsskriftsartikler
Rapporter
Papers
Rapporter
Kronikker og andre artikler