English
Ansatte > Vitenskapelig ansatte > Enjolras Bernard  

Bernard Enjolras

Stilling
Forsker I , Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Grad
PhD økonomi; PhD sosiologi

Kontakt
Tlf.: 976 89 237
Send e-post

Mini-cv

Bernard Enjolras er forsker I og Leder av Sentret for forskning på sivilsamfunn og  frivillig sektor. Han er også koordinator for EU-FP7 prosjekt Third Sector Impact. Han har vært Assisterende Direktør ved Institutt for samfunnsforskning (2014-2016), redaktør for Voluntas, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations (ISTR, Springer) mellom 2010 og 2015, Forskningsleder for gruppen politikk, demokrati og sivilsamfunn i perioden 2006-2014 og leder av Sentret for forskning på sivilsamfunn og  frivillig sektor (2008-2014) og har ledet Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt (2012-2014). Bernard har forsket på ulike problemstillinger knyttet til sivilsamfunn og frivillig sektor, offentlig politikk og governance,  sivilt og politisk engasjement, sosiale medier, tillitt og terror, digitalisering, og ytringsfrihet.

Han har blant annen forfattet eller redigert « Gouvernance et intérêt général dans les services sociaux et de santé » (Editions Peter Lang, 2008). « Idrettsdemokrati », (Akilles, 2009). “Civil Society in Comparative Perspective”, (B. Enjolras & K. H. Sivesind (Eds.) Emerald Group Publishing Limited, 2009).  “Frivillige organisasjoner og offentlig politikk”, (Novus Forlag, 2009). « Norsk Idrett. Organisering, felleskap og politikk. Andre utgave», (B. Enjolras, Ø. Seippel, R. Holmen Waldahl. Oslo : Akilles, 2012).  “Governing Ambiguities. New Forms of Local Governance and Civil Society”, (Emanuela Bozzini & Bernard Enjolras (eds.). Nomos, 2012). Liker-Liker ikke: Samfunnsengasjement i en Facebook-tid (Bernard Enjolras, Rune Karlsen, Kari Steen-Johnsen & Dag Wollebæk, Cappelen Damm, 2013). Han mottok i 2010  den ”Academy of Management Public and Nonprofit (PNP) Division Best Article Award” for hans artikkel 'A Governance-Structure Approach to Voluntary Organizations' published in 2009 in Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly.  

Bernard Enjolras holder en mastergrad i statsvitenskap fra   Institut d'Etudes Politiques (Sciences-Po), Paris, France  og i samfunnsøkonomi fra  Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, France.  Han mottok sin doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Université de Paris I. Panthéon Sorbonne, Paris, Franceog sin doktorgrad i sosiologi fra Université du Québec à Montréal, Canada. Han er vært Senior Fellow in Policy Studies,  ved The Johns Hopkins University, Baltimore, US og gjesteprofessor ved Universitet i Montpellier, Universitet Aix-Marseille, Universitet Paris Pantheon-Sorbonne.  Han er styremedlem av Medborgerpanelet Institutt for sammenliknende politikk, Universitet I Bergen, styremedlem av PRIO (Peace Research Institute Oslo) og styremedlem av International Society for Third Sector Research (ISTR). 

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Publikasjoner

Bøker
Bok- og tidsskriftsartikler
Andre rapporter
Papers
Rapporter
Kronikker og andre artikler