English
Ansatte > Vitenskapelig ansatte > Dale-Olsen Harald  

Harald Dale-Olsen

Stilling
Forsker I

Grad
Dr. polit.

Kontakt
Tlf.: 482 83 527 (kontor)
Mobil: 958 08 463
Privat: 23 19 88 92
Send e-post

Mini-cv

Samfunnsøkonom med interesse for lønnspolitikk, sykefravær og arbeidsgiveratferd

Harald Dale-Olsen er dr. polit. i samfunnsøkonomi fra Universitet i Oslo. Hans forskningsinteresser omfatter ansattes verdsetting av lønn og goder, kollektiv organisering og samhandling, og hvordan disse temaene har betydning for arbeidsgivere. Dale-Olsens forskning er publisert i nasjonale og internasjonale tidsskrifter og bøker. Han er tidligere redaktør for Søkelys på arbeidslivet og sitter fortsatt i tidsskriftets redaksjon.

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Publikasjoner

Bøker
Bok- og tidsskriftsartikler
Rapporter
Papers
Andre rapporter
Kronikker og andre artikler