English
Ansatte > Vitenskapelig ansatte > Bergh Johannes  

Johannes Bergh

Stilling
Forsker II

Grad
Ph.D.

Kontakt
Tlf.: 943 88 242
Privat: 22 26 32 34
Send e-post

Mini-cv

Leder for valgforskningsprogrammet ved ISF

Johannes Bergh er leder av Stortingsvalgundersøkelsen ved Institutt for samfunnsforskning. Han var tidligere prosjektleder for lokaldemokratiundersøkelsen ved samme institutt. Bergh forsker på tema som politisk deltagelse, stemmegivning, politisk mobilisering av ungdom, valgordninger og ulike prosjekter knyttet til demokratiske innovasjoner og reformer.

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Publikasjoner

Bøker
Bok- og tidsskriftsartikler
Rapporter
Papers
Andre rapporter
Kronikker og andre artikler