English
Ansatte > Vitenskapelig ansatte > Arnesen Daniel  

Daniel Arnesen

Stilling
Stipendiat

Grad
Master

Kontakt
Tlf.: 415 57 586
Send e-post

Mini-cv

Sosiolog med interesse for sivilsamfunn og frivillige organisasjoner

Daniel Arnesen er utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo. Han interesserer seg for tema som sivilsamfunn og demokrati, frivillige organisasjoner, og sivilt engasjement og deltagelse.

Han arbeider for tiden med et doktorgradsprosjekt, som tar for seg hvordan forholdet mellom nasjonale frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter i Norge har utviklet seg fra 1976 til 2013. Prosjektet tar blant annet sikte på å undersøke endringer i frivillige organisasjoners deltagelse i offentlig politikkutforming. Betydningen av statlige tilskuddsordninger for frivillig sektor og paraplyorganisasjoners rolle i politikk og forvaltning står også sentralt.

Arnesen er tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin