English
Ansatte > Tilknyttede forskere > Slagstad Rune  

Rune Slagstad

Stilling
Professor emeritus

Grad
Dr.philos, professor emeritus

Kontakt
Tlf.: 922 82 722
Mobil: 922 82 722
Privat: 22 59 95 46
Send e-post

Mini-cv

Rune Slagstad var forsker/forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning 1989-2006, professor II i rettsteori ved Institutt for offentlig rett, UiO, 1989-92, professor II i politisk teori, Institutt for statsvitenskap, UiO, 1992-95, professor II i sosiologi, Høgskulen i Volda, 1995-98, professor ved Senter for profesjonsstudier, Høyskolen i Oslo, 1999-2000, professor II ved Det teologiske fakultet, UiO, 2003-2005, professor i profesjonenes teori og historie, Senter for profesjonsstudier, HiOA, 2006-2013. Han var redaktør for Nytt Norsk Tidsskrift (1984-2009). Han er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi siden 2002.

Utvalgte utgivelser:

 • PaxLeksikon (1-6, medredaktør), 1978-81
 • Positivisme og vitenskapsteori, 1980
 • Rett og politikk - et liberalt tema med variasjoner (dr.avh.), 1987
 • Constitutionalism and Democracy (J. Elster/R. Slagstad, eds.), 1988 
 • De nasjonale strateger, 1998
 • Rettens ironi, 2001, ny utg. 2011
 • Dannelsens forvandlinger (R. Slagstad, L. Løvlie, O. Korsgaard, red.), 2003
 • Utvalgte polemikker, 2005
 • Kunnskapens hus, 2000, ny utg. 2006
 • (Sporten). En idéhistorisk studie, 2008, ny utg. 2010
 • Elster og sirenenes sang. Festskrift til Jon Elsters 70. årsdag (R. Slagstad red.), 2010
 • Spadestikk, 2012

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin