English
Ansatte > Tilknyttede forskere > Rose Lawrence E.  

Lawrence E. Rose

Stilling
Tilknyttet forsker

Grad
PhD, professor emeritus

Kontakt
Tlf.: 482 88 459/ 22855175
Mobil: 974 19 695
Send e-post

Mini-cv

Lawrence Rose tok sin mastergrad i 1967 og sin doktorgrad i statsvitenskap i 1976, begge ved Stanford University i USA. Fra 1975-82 var han assistent professor ved University of Virginia. 1979-80 var han gjesteprofessor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Fra 1982-91 var han forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og vikarierte i en deltidsstilling som professor ved Institutt for statsvitenskap 1985-88. Ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap i 1989, professor fra 1993. 2010-15 har han også hatt en bistilling som Forsker I ved CICERO, Senter for klimaforskning. 

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin