English
Ansatte > Tilknyttede forskere > Engelstad Fredrik  

Fredrik Engelstad

Stilling
Forsker I

Grad
Dr. philos.

Kontakt
Tlf.: 23 08 61 00
Privat: 22 14 96 76
Send e-post

Mini-cv

Sosiolog som spesialiserer seg på eliter, demokratiske prosesser og institusjonell endring

Fredrik Engelstad var leder for Institutt for samfunnsforskning 1986-2007, og har senere vært knyttet til instituttet i en 20 prosent stilling. Han er utdannet sosiolog. I sin forskning har han vært opptatt av arbeidsmarked, organisasjon, makt og demokrati, kultursosiologi og sosiologisk teori.

Engelstad er serieredaktør for årbokserien Comparative Social Research, og har hatt en rekke faglige og offentlige verv – deriblant som medlem av forskergruppen i Makt- og demokratiutredningen (1998-2003). Hans forskning ved ISF omfatter studier av eliter, kjønnskvotering og institusjonell endring. 

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Publikasjoner

Bøker
Bok- og tidsskriftsartikler
Rapporter
Papers
Kronikker og andre artikler
Kronikker og andre artikler